Oddać wszystko i wszystkich „J 1,35-42”

„Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem”.

Pamiętam z jakim trudem tworzyła się „Wspólnota Rodzin Świadectwo”. Pamiętam tych wszystkich, którzy tak mocno się angażowali w jej powstawanie. Tworzenie zespołu muzycznego, grupy teatralnej, grupy modlitwy wstawienniczej, rekolekcje wyjazdowe dwa razy w roku, półkolonie, całe zaangażowanie w życie parafialne, to wszystko powoli stawało się całością, nabierało duchowego sensu. Z tak bardzo różniących się od siebie osób, zawiązywała się nowa rodzina na fundamencie Jezusa. Pamiętam również i tych, którzy poszli dalej, inną drogą, każdą rozmowę, trudną sytuację związaną z odejściem, smutek.

Czy Janowi Chrzcicielowi było łatwo, gdy jego uczniowie zostawili go i poszli za Jezusem, czy faktycznie był w pełni gotowy na ich odejście? Czy wystarczająco kochał Jezusa by oddać Mu swoich uczniów? Nic już nie miał.

Wiadomo że tak ma być, tak w wolności prowadzić ludzi, aby z czasem dać im odejść inną drogą, dalej za Jezusem. Taki jest plan a w rzeczywistości wszystkie odejścia są bardzo trudne.

Chyba nie kochamy jeszcze tak bardzo Pana Jezusa, aby wszystko i wszystkich Mu oddać za darmo.

XJG

Dodaj komentarz