(Łk 8,16-18) TABERNAKULUM DUCHA ŚW. (poniedziałek 23-09-2013)

duch św„Jezus powiedział do tłumów: Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie, więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma”.

 …

Słowo Boże jest tabernakulum Ducha św. To Ono uważnie słuchane, rozpala w naszym wnętrzu płomień Ducha Świętego.

Światło, które dzięki Słowu w nas świeci, daje nam łaskę dostrzegania tego, co w nas ukryte, naszych darów, łask, talentów nam danych przez Boga, których w mroku nie widzimy oskarżając siebie o bezwartościowość.

Dzięki światłu Ducha Świętego płonącego w Słowie Bożym, dostrzegamy te grzechy własne, które wcześniej były zakryte cieniem, umykały nam, zapominaliśmy o nich.

Moc Słowa Bożego słuchanego i przeżywanego, daje jeszcze więcej nie tylko nam, ale i wszystkim osobom, dla których duchowym źródłem światła i przewodnikiem przez nas staje się Jezus.

Ks Jerzy Gonta Salezjanin

Dodaj komentarz