„Łk 8,1-3” Dotknąć Nieba (piątek 20-09-13)

Obrazek„Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia”.

Słowo Jezusa uzdrawia, uwalnia. W człowieku wolnym, czystym rozbrzmiewa delikatny głos Boga, coraz bardziej wyraźny, mocny, ale kojący „pójdź za Mną”. Nagle wszystko do siebie pasuje i piękno otaczającej przyrody i muzyka i mijany człowiek, którego pragnę obdarzyć tą samą miłością agape czystą i niewinną, piękną, którą mnie obdarowano. Nagle cały świat odzyskuję harmonię, oczy inaczej widzą, uszy słyszą inaczej, pokój, dobro i zrozumienie przenika do trzewi i nieopisana wdzięczność za to wszystko. To moc Ducha Świętego, któremu pozwoliliśmy wejść.

Jak tu nie iść za tym, który tego we mnie dokonał „A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości” : Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia”. Za Jezusem

Ks Jerzy Gonta Salezjanin

Dodaj komentarz