„Łk 7,1-10” ZASKOCZONY WIARĄ (wtorek 16-09-13)

S-troska„Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył – mówili – miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! – a idzie; drugiemu: Chodź! – a przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to! – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego”.

Dlaczego Jezus był aż tak zdziwiony wiarą setnika przecież sporo ludzi szło za nim, widzieli cuda, niejeden wierzył, że Jezus może dokonać wszystkiego, jednak to setnik został wyróżniony „Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.”

Jezus zobaczył w setniku człowieka wyjątkowego

1: Setnik troszczy się o Jezusa. W ewangeliach mało jest takich sytuacji, w których widzimy ludzi troszczących się o Niego. Najbardziej zaskakujące jest to że jest poganinem „Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie.” Nie chciał wyrządzić Jezusowi krzywdy swoją nieczystością. Widać tu też wielką pokorę setnika.

2: Setnik mówiąc o posłuszeństwie, wyraża prawdziwy sens i cel ludzkiego istnienia i misji samego Jezusa, dotyczącej posłuszeństwa względem Boga jako zadośćuczynienie nieposłuszeństwu Adama i naszemu.

3: Widać u setnika miłość do człowieka, nie tylko sługi ale i żydów przecież słyszymy dzisiaj „miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”. Tak naprawdę wszystkich ludzi w trosce o nich traktuje jednakowo

Jezus zachwyca się wnętrzem setnika, które owocuje nieprzeciętna wiara (miłością)

Ks. Jerzy Gonta Salezjanin

Jedna myśl na temat “„Łk 7,1-10” ZASKOCZONY WIARĄ (wtorek 16-09-13)

  1. pięknie. Każdy z nas przed przyjęciem komunii św. powinien się zachować jak setnik, aby z głęboką wiarą , pokorą , unizeniem siebie , przyjąć Pana Jezusa do swego serca , Zaprosić go do siebie aby zechciał przyjść do nas niegodnych i pozostać w nas – ktoś wspaniały -nasz Bóg.

Dodaj komentarz