3. Dlaczego? Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

Odp.   Ubóstwo rozumiane, jako brak przywiązania do rzeczy, wewnętrznie i zewnętrznie, daje człowiekowi wolność i otwiera drogę do Szczęścia. Człowiek ubogi to ten, którego nie są własnością: ani rzeczy, ani zdolności, ani umiejętności, ani talenty i wynikające z nich dobra intelektualne, artystyczne, materialne. Tak naprawdę jest to przyznanie Bogu prawa własności do wszystkiego włączając siebie samego i zgodzenie się z tym, że jestem tylko zarządcą tych dóbr.
(Przypowieść o nieuczciwym zarządcy, czyli człowieku, który przywłaszczył sobie rzeczy, które należały do Boga).

1. Całość artykułu „Dlaczego Błogosławieni”

2. Co znaczy „Błogosławiony”

3. Dlaczego? Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.

4. Dlaczego bycie głodnym ma mi dać szczęście teraz?

5. Szczęśliwy jestem, gdy płaczę? Hmmm.

 

Dodaj komentarz