„Mt 8,18-22” NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA (poniedziałek 01.07.2013)

„Mt 8,18-22” NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA popieluszko2i(poniedziałek 01.07.2013)

„Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz . Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć. Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca! Lecz Jezus mu odpowiedział: Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych!”

„Lisy mają nory i ptaki powietrzne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć”

Radykalizm jest wymagający. Jezus pokazuje nam siebie w drodze, człowieka po ludzku samotnego „Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” Jego samotność skierowana jest ku Ojcu, za którym tęskni i tą tęsknotę, miłość za Bogiem za niebem chce również w nas rozpalać.

Jezus przypomina tym, którzy podobnie jak on w samotności chcą iść drogą świadectwa, czyli głoszenia ewangelii, że raz wybierając tą drogę zgadzają się na rezygnacje z obowiązków i przyjemności wynikających z relacji rodzinnych na rzecz wszystkich ludzi, którzy od teraz są ich rodziną. „kto słucha słów Moich ten mi jest bratem siostrą i matką” mówi Jezus. Nie oznacza to obojętności względem własnej rodziny, ojciec, matka, rodzeństwo, odtąd troska rodzinna ma dotykać wszystkich ludzi.

 

Ks Jerzy Gonta Salezjanin

Jedna myśl na temat “„Mt 8,18-22” NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA (poniedziałek 01.07.2013)

  1. „Pójdź za Mną”. „Za”, nie „obok”, nie „przed”. Panie, niech zawsze towarzyszy mi widok Twych pleców, niech zawsze kroczę Twoimi śladami.

Dodaj komentarz