„Mk 9,30-37” POTRZEBUJĘ CIEBIE (wtorek 21.05.13)

„Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez jesus greg olsen 3Galileję, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Jezus doświadczał samotności wśród apostołów. Nie rozumieli, nie chcieli go słuchać, gdy mówił o swoim cierpieniu i o śmierci „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją”.

Próbował wlewać w ich serce otuchę życia wiecznego „lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”.

Lecz oni zajęci sobą, mieli zamknięte serca na swoje potrzeby „posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy”.

Jak ciężko Jezus musiał przeżywać ich opór, zamkniecie egoizmem na prawdy duchowe. Jak wiele cierpliwości potrzeba było, aby na nowo tłumaczyć to, co oczywiste w najprostszy sposób „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”!

Zapatrzeni w swoje potrzeby bardzo często zapominamy o tych, którzy nas potrzebują baaaardzo, naszej bliskości, dobrego słowa, pocieszenia a nawet heroizmu poświęcenia życia dla drugiego człowieka „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.”

Ta ewangelia jest typowo dla salezjanina, ale i dla każdego chrześcijanina, który „przyjmując dziecko”, młodego człowieka, każdego człowieka jak własne dziecko i troszcząc się o niego przyjmuje Chrystusa.

Ks Jerzy Gonta

Dodaj komentarz