„J 16,20-23a” BYĆ Z JEZUSEM (piątek 10 05 13)

„Jezus powiedział do swoich ucznióniebow: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać”.

„a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać” Czytelnymi stają się słowa Jezusa dotyczące nieba, które nas czeka. Ponieważ rzeczywiście, tej radości z przebywania z Chrystusem w Bogu nic nie zdoła odebrać. „W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać” Te słowa są potwierdzeniem wczorajszej myśli z komentarza dotyczącej chwili, jako czasu naszego życia ziemskiego i chwili gdy zobaczymy Jezusa w dniu ostatecznym czyli „owego dnia” pełnego zjednoczenia z Bogiem. Wtedy faktycznie nie będziemy musieli już o nic pytać.

Ks Jerzy Gonta

Dzisiaj jeszcze coś ekstra 🙂 https://jerzygonta.wordpress.com/about/

Dodaj komentarz