„J 16,16-20” BÓG POZA CZASEM (6 t.w. cz. 9 05 2013)

paruzja„Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

Chwila, słowo to zawiera w sobie ograniczenia czasowe, które nas ludzi dotykają. Jednak Chrystus jest zarówno człowiekiem i Bogiem a dla Boga czas nie istnieje, on JEST wieczny, dlatego możemy rozumieć dwojako słowa Jezusa „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.

1. Dosłownie: Jezus zapowiada swoją śmierć za niedługi czas „będziecie płakać i zawodzić” i swoje zmartwychwstanie również za niedługi czas (trzeciego dnia) wtedy „smutek wasz zamieni się w radość.”

2. Jezus zapowiada nam, jako chwilę całe nasze życie, bo tak widzi je Bóg „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Mowa o smutku i udręce, których doznajemy tu na ziemi. Jednak ci, którzy się smucą będą pocieszeni radością zanurzenia w Bogu z Chrystusem „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać”. Te słowa Jezusa tchną wielką nadzieją dla tych którzy pragna uczyć się Miłowania (Agape) Chrystusa

Ks Jerzy Gonta

Dodaj komentarz