"Mt 1,18-24" CZŁOWIEK SPRAWIEDLIWY (18.12.12)

„Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie”.

„Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym”. Jak rozróżnić czy myśl lub sen pochodzi z natchnienia Boga, czy może od złego a może pochodzi od samego człowieka? Takiego rozeznania podjąć się może tylko człowiek mądry o czystym sercu, takim był święty Józef. Biblia nazywa go sprawiedliwym. „anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło”.

Gdy Bóg wybrał go na opiekuna Swojego syna, Józef nie zawahał się, wiedział, był pewny, że we śnie przemówił do niego posłaniec Boży, był posłuszny Bogu. „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:” On był „sprawiedliwy”. To określenie pojawia się wielokrotnie w Słowie Bożym i dotyczy osób pełniących wolę Ojca niebieskiego. Tych, dla których w nagrodą za wierną służbę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych będzie życie wieczne Łk 14,14.

Ks. Jerzy Gonta

Dodaj komentarz