"Mt 11,16-19" TROSKLIWA MIŁOŚĆ (2 TA piątek) – 14.12.12

(Mt 11,16-19) TROSKLIWA MIŁOŚĆ

„Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.”

Aby dobrze zrozumieć Słowo Boże potrzeba uwierzyć i przyjąć prawdę o tym, że Bóg mnie kocha. Wszystko, co mówi cokolwiek robi wynika z miłości do człowieka. Jeśli nie przyjmę tej prawdy, to zawsze znajdę interpretację słów i czynów Jezusa, które będą powodem Jego oskarżenia „Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników.”

Tak łatwo nam jest narzekać i oskarżać Jezusa o niepowodzenia o krzywdy często obrażamy się na Boga na wiele lat a przecież, gdybyśmy uwierzyli i przyjęli prawdę o miłości Boga do człowieka, to w najcięższych doświadczeniach życiowych, zobaczylibyśmy wielką troskę Ojca Niebieskiego o nasze życie wieczne.

Jezus zaprasza ciebie dzisiaj abyś uwierzył w jego troskliwą miłość do ciebie zawsze i abyś tą prawdą żył wszędzie i zawsze.

Ks. Jerzy Gonta

Dodaj komentarz