„Mk 16,15-20” AUTORYTET PASTERZY (czwartek 25.04.13)

5.1.2„Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły”.

 „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”

Pamiętamy słowa samego Boga Ojca, który w momencie chrztu Pańskiego zwraca się do ludzi „to jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie” od tego czasu Jezus rozpoczyna swoją zbawczą misje, wskazując na siebie. Pokazuje swoją mądrość, władzę nad złymi duchami, moc uzdrawiania, wskrzeszania. Całym swoim życiem mówi do człowieka, zaufaj mi, daj się poprowadzić człowieku.

Dzisiejsza ewangelia jest wskazaniem na uczniów podobnie, choć nie tak samo jak wtedy, gdy Ojciec wskazywał na Jezusa. Ich słuchajcie, to oni na ziemi od teraz są przekazicielami Mojej, Jezusowej mądrości, władzy nad złymi dukapłanichami „w imię moje złe duchy będą wyrzucać, mocy uzdrawiania „Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie” od teraz apostołowie i ich następcy otrzymują od Jezusa mandat nauczania. Potrzeba im kapłanom zaufać, bo Jezus tak chce.

Ks. Jerzy Gonta

Dodaj komentarz