„J 12,24-26” OBUMIERANIE PYCHY (Św Wojciecha) – wtorek 23.04.13)

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

1. Co znaczy obumierać?

Odnosząc to do życia codziennego z Jezusem, oznacza: wraz z poznawaniem Go, coraz większą zdolność zapominania o własnych rozwiązaniach, kosztem tych Jezusowych.

2. „Ten, kto kocha swoje życie”

swoje tzn. oparte na własnych pomysłach, „traci je, a kto nienawidzi swego życia” tzn. odrzucam swoje pomysły i zgadzam się w 100% z Tobą Jezu. „zachowa je na życie wieczne”.

3. „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.

Czyli swoje życie czyni zwierciadłem życia Jezusa.

Ile faktycznie w naszym życiu jest poddania się prowadzeniu Jezusa a ile „ja sam”

Pozdrawiam ks. Jerzy Gonta

Dodaj komentarz