„J 6,35-40” OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY (środa 17.04.13)

Eucharystia dłonie3„Jezus powiedział do ludu: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

„To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”.

1. Każdy kto widzi Syna

2. Wierzy w Niego

3. Ma życie wieczne (z Bogiem)

Ad. 1 Widzimy go w Eucharystii,

Ad 2 Potrzeba wyznania wiary, że jest tam obecny.

Ad 3 Skutkiem kontemplacji Jezusa pod postacią chleba i wina jest życie wieczne.

Oto wielka tajemnica wiary

Ks Jerzy Gonta

Dodaj komentarz